Ikon

Gillar du teknik?

Vill du ha ett utvecklande jobb?

Då är det Mejeritekniker du ska bli. Sök nu! Platser kvar.

Hos oss går du 1,5 år och blir därefter certifierad Mejeritekniker. Mejeribranschen har stort behov av personer med mejeriteknisk kompetens och utbildningen är framtagen av Arla Foods, Norrmejerier och Skånemejerier. Du har mycket goda chanser till jobb direkt efter examen.

Jag vill veta mer!

Vad gör en mejeritekniker?

Som mejeritekniker jobbar du med det bästa av två världar: avancerad teknik och mjölk och mejeri i alla former. Tänk maskiner, robotar, processer och provtagning - och mjölk, smör, Yogurt, glass...

Det finns riktigt många olika arbetsuppgifter och möjligheter på ett mejeri och som mejeritekniker kan du komma att jobba med allt från process- och förpackningsteknik till provtagning och analys.

Samarbetsföretag

På den här utbildningen samarbetar vi med de största mejeriföretagen i branschen. Bland annat är följande företag med och styr utbildningen:


Samarbetsföretag

Passar du som mejeritekniker?

Svara på några snabba frågor här nedanför så tar vi reda på vilken intresseprofil just du har och om du skulle passa som mejeritekniker!

Gillar du att jobba i team med andra?

Tycker du det är kul med kemi och fysik?

Brukar du fundera på hur produkter i affären är producerade?

Vad tycker du är roligast?

Gillar du att jobba framför en dator?

Gillar du att ha ordning och reda?

Vad passar bäst på dig?

Skulle du trivas med ett jobb där du tar stort ansvar?

Nu syns din profil i diagrammet! Du är den orangea ytan och utbildningen den blå. Om de överlappar till stor del kommer innehållet i utbildningen passa dig!

 • Teamarbete - att tillsammans jobba med andra

 • Problemlösning - att hitta nya vägar frammåt

 • Teknik - arbete med maskiner och annan teknik

 • Rutiner - struktur i arbetet

 • Kvalité - att se till produktens kvalité

 • Kommunikation - att kommunicera internt och externt

 • IT - arbete med datorn som redskap

 • Naturkunskap - arbete med ex. kemi och fysik

Gör en intresseanmälan!

Om utbildningen


Den här utbildningen sträcker sig över tre terminer och du pluggar på heltid. En del av undervisningen är mer teoretisk med lektioner och kurser i till exempel mejeriteknologi, processer och automation. Men resten består av praktiska moment och flera praktikperioder ute på mejerier.

Något som är unikt med den här utbildningen är att du pluggar både i Sverige och i Danmark. Danmark är ledande inom mejeri och i Odense finns Kold College som är en skola specialiserad på livsmedel och mejeri. Alla kostnader för resor, boende och uppehälle vid kurserna i Danmark ingår i utbildningen så du behöver inte betala något extra för det alls utan kan kan fokusera helt på att plugga när du är där.

Dina praktikperioder gör du på mejerier här i Sverige. Vi har ett stort nätverk av mejerier. Preliminära praktikorter (LIA-orter) är Götene (Lidköping), Kallhäll (Stockholm), Linköping, Falkenberg, Jönköping, Vimmerby, Visby, Kalmar, Kvibille (Halmstad), Boxholm, Östersund, Sundsvall. Eventuellt kan praktikplatser även ordnas i Malmö, Kristianstad och Umeå.

Företagen är med och bestämmer

Hela utbildningen är framtagen tillsammans med mejeribranschen själva, och våra största mejerier är med: Arla Foods, Norrmejerier och Skånemejerier. Du kan vara helt säker på att du verkligen lär dig det du behöver och att dina chanser att få jobb efter examen är riktigt, riktigt bra!

Snabba fakta

 • Utbildningsstart: 21:e augusti 2017

 • Utbildningslängd: 1.5 år

 • Studietakt: 100%

 • Studieort: Linköping och Odense

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta kundservice på 0771-650 600 eller yh@lernia.se.

Gör en intresseanmälan!

Hur fungerar undervisningen?

Vi vill att du lär dig det du behöver och att alla våra studenter verkligen får chansen att hänga med på sina egna villkor. Alla kurser och moment är upplagda för att förbereda och bygga på kunskaper inför de viktiga praktikperioderna. Allt för att du verkligen ska få lära dig yrket. Därför har vi ett pedagogiskt upplägg med de här byggstenarna:


Lärarledda lektioner & laborationer

Undervisning och föreläsningar med lärare, med både teoretiska och praktiska lektioner.

Vi har tillgång till avancerad teknik och unika labmiljöer där du har unika möjligheter att lära dig mejeriteknik.

Uppgifter & Inlämningar

Utbildningen jobbar med problembaserat lärande och du kommer bland annat att jobba med små och stora projekt. Ämnen och teman är hämtade från arbetslivet och finns till för att simulera riktiga situationer och projekt.

Hjälp & Handledning

Alla ska klara utbildningen, det är vårt mål och det vi jobbar efter. Du har förstås eget ansvar för dina studier men vi gör allt vi kan för att stötta dig. Skulle du halka efter eller behöva extra stöd så ordnar vi det.

Studiebesök

I samarbete med våra partnerföretag ordnar vi studiebesök där du får chansen att se hur branschen fungerar.

Kurser i Danmark

I Danmark läser du kurser i Mejeriteknologi. Kurserna ligger utspridda över studietiden så att du är hemma några veckor emellan. Anledningen till att du behöver plugga kurserna just i Danmark är för att det finns unikt avancerad mejeriteknik på Kold College. Din kursledare kommer att hjälpa till med planering och praktiska detaljer kring allt som rör både resor, boende och själva kurserna. Allting ingår i utbildningen.

Praktikperioder

Målet och syftet med utbildningen är att verkligen göra dig redo att börja jobba som mejeritekniker. Därför fokuserar egentligen hela din utbildningstid på praktikperioderna. Allt som allt är du ute på praktik totalt 23 veckor. Kurserna som ligger före och mellan praktikperioderna finns till för att förbereda och lära dig mer om de moment som du kommer att arbeta med på praktiken. Vi lägger också ner tid och engagemang på att verkligen hitta en arbetsplats som passar dig. Du har en egen handledare och får mycket stöd från skolan även under själva praktiken.

Gör en intresseanmälan!

Kurser


Innehållet i utbildningen styrs av en ledningsgrupp som består av företag från branschen och av representanter för de studerande och från Lernia. Tillsammans beslutar vi vad innehållet ska vara så att utbildningen verkligen lär dig det du behöver för att kunna jobba som mejeritekniker. Kurserna som ingår i utbildningen presenteras nedan.

Mejeriteknik A

Här lär du dig om mjölkproduktion och om mejeriutrustning, men också om mjölkens kemiska och fysikaliska egenskaper. Livsmedelssäkerhet, hygien och kvalitetsteknik ingår också. Du får också kunskaper om olika typer av behandlingar av mjölk och hur man framställer till exempel smör, ost och glass.

Mejeriteknik B

I denna kurs lär du dig mycket om mjölkens mikrobiologiska egenskaper och får kunskaper inom till exempel bakterier, säkerhet och hygien. Du jobbar också med produktionsekonomi, matematik och kvalitetsarbete. Ännu mer fördjupade kunskaper om själva framställningen av olika typer av mejeriprodukter ingår också.

Kursen ger också fördjupade kunskaper inom rörelse, energi, effekt, tryck, temperatur och värme i sammanhanget livsmedelsproduktion. Som t.ex. indunstare, vämeväxlare, filtreringsprocesser. Du lär dig också att kunna arbeta med prover i labbmiljö för att säkerställa produktegenskaper, kunna utvärdera provresultat, analysera olika typer av provtagningar i produktionen och kringliggande system, hygienkontroller.

Mejeriteknik C

I den här kursen lär du dig mer om dokumentation och presentationsteknik. Här ingår också ett projektarbete där du genomför ett projekt med en tydlig tidsram. Syftet är att det ska efterlikna ett skarpt projekt och utveckla din egen förmåga att söka, analysera och sammanställa information.

Mejeriteknisk automation

Du får kunskaper inom automation inom mejeriproduktion. Till exempel övervakning av produktionsprocesser, felsökning och underhållsteknik. En hel del el-lära och elsäkerhet ingår också.

Praktikperioder 1, 2 & 3

De tre praktikperioderna har lite olika teman och inriktning. Den första är en introduktion till mejeriet som arbetsplats och fokuserar på bland annat kvalitetsarbete, arbetsscheman och säkerhet. Den andra praktikperioden jobbar du mer med tillverkningsprocesser och hur produktion och automation fungerar och sköts. Den tredje och sista praktikperioden fokuserar du på optimering och jobbar med hur man kan skapa förbättringar i mejerimiljön.

Gör en intresseanmälan!

Behörighet

För att få läsa den här utbildningen behöver du ha följande:


1. Behörighet till Yrkeshögskolan

Behörighet till Yrkeshögskolan (läs mer här)

2. Betyg

Lägst betyget E (Godkänd eller 3) i följande kurser:

 • Matematik 1a/1b/1c (Matematik A)

 • Engelska 5 (Engelska A)

 • Naturkunskap 1a1/1b eller Fysik 1 + Kemi 1 + Biologi1 eller Teknik 1 (Naturkunskap A eller Fysik A + Kemi A + Biologi A eller Teknik A)

Eller motsvarande kunskaper.

Saknar du några förkunskaper?

Om du saknar någon av kurserna kan du ändå ha möjlighet att gå utbildningen om du på andra sätt har tillräckliga förkunskaper att klara av utbildningen. Du kan då få göra en individuell prövning av dina kunskaper.

Urval

Om utbildningen får fler sökande än det finns platser så görs det ett urval som baseras på ett par olika faktorer: matematikkunskaper (genom ett prov), tidigare utbildning och yrkeserfarenhet.

Gör en intresseanmälan!

Våra andra utbildningar

Passar inte den här utbildningen för dig? Då kanske du ska söka vår andra utbildning inom produktion!

Certifierad produktionstekniker

Helfart, 1 år distans eller 1.5 år i Trollhättan

Den här utbildningen har en lite större bredd inom produktion. Vi har två olika varianter av denna utbildning. Båda kräver en del erfarenhet från industriell produktion. Har du mer än två år kan du läsa den lite kortare utbildningen som dessutom är på distans. Läs mer om de olika utbildningarna nedan.

Berätta mer!